રેડિયો અમે તે ફિલિપાઇન્સઅભિપ્રાય રેડિયો અમે તે ફિલિપાઇન્સ દાવો કરે છે એક મહાન મદદ માં ચાલી રહ્યું છે કે એક્સેલ માં સર્વે જ્યારે પ્રમુખ છે. જો તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે આ પસંદગી માટે મત ઉમેદવાર લોકપ્રિય છે અથવા સમર્થન લોકો દ્વારા ઉચ્ચ સ્થિતિ છે.

અભિપ્રાય રેડિયો અમે તે ફિલિપાઇન્સ આરોપ છે ભય શંકા હત્યા એક સોળ વર્ષના યુવાન સ્ત્રી હત્યા કરવામાં આવી હતી અને હજુ સુધી ચહેરા માં — શહેરનું, કેપ ટાઉન.

આ શંકા છે સત્તર વર્ષ જૂના છે

કારણ બિન કથિત તીવ્ર ઈર્ષ્યા માનવામાં આવે છે કે આ છે કે ગુનો ના પેશન છે.

શું છે સલાહ આપવામાં આવે છે માં આજે યુવાનો છે